บุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยาและหน่วยงานภายนอกร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน

เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียน ทางคณะครู บุคลากร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรังษีวิทยา  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกอาทิเช่น ท่านนายอำเภอฝาง เทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลสันทราย องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ในการช่วยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี่ ด้วย