พิธีจบหลักสูตรของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมี นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565