มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Top Three ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนเรียนดี 3 ลำดับ และคะแนนสูงสูด  ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวรรณ  จรรยานะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  ณ บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565