ร่วมนมัสการเนื่องจากการจากไปของ คุณแม่บัวไหล นิลชัยพันธุ์ มารดาของ ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย อาจารย์ศรีนวล  นุ้ยหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมนมัสการเนื่องจากการจากไปของ คุณแม่บัวไหล นิลชัยพันธุ์ มารดาของ ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล อดีตประธานกรรมการบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565