วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี  ประจำปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567