อบรมอาสาจราจร

อ.อรวรรณ  กัลชาญพิเศษ  ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ วิทยากรจาก สภ.ฝาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกภาคปฎิบัติ โครงการอบรมอาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรังษีวิทยา ได้ความรู้ด้านการจราจร รวมถึงการพร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลการจราจรด้านหน้าและภายในโรงเรียน   ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567