เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวรรณ และเด็กหญิงณิชานันท์  ไชยวงศ์ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่

เด็กชายณัฐวัฒน์          สุวรรณ           ม.1/1
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา  2566

เด็กหญิงณิชานันท์        ไชยวงศ์          ม.2/1
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา  2566