โครงการชุมนุมรักษ์วิทย์

ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ แก่นักเรียนในระดับ ม.5/1 เกี่ยวกับ “การทำเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 อย่างง่าย  ตามโครงการชุมนุมรักษ์วิทย์  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา