“โครงการผู้นำรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมเกษตร อาหาร และโลจิสติกส์ “

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด”โครงการผู้นำรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมเกษตร อาหาร และโลจิสติกส์ ”  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วม วิทยากรจาก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มาให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม  ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567