การแข่งขันแต่งกลอนสด วันภาษาไทยแห่งชาติ

การแข่งขันแต่งกลอนสด น.ส.กัณฐิกา บุญสม ม6/1 น.ส.ชนิดาภา วงค์ชัย ม.6/1 น.ส.สิริรักษ์ เขื่อนเก้า ม.6/2 ได้เข้าร่วมแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกทุ่ง น.ส.ศิริประภา ตรีศิลสัตย์ ม.6/4 ได้เข้าร่วมแข่งขัน ด.ญ.นุชนาถ จองแหลง ม.2/2 ได้รางวัลชมเชยการท่องอาขยานทำนองเสนาะ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561