การแข่งขัน RSV Swimming (ภายใน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการแข่งขัน RSV Swimming ภายใน ครั้งที่ 1 โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผุ้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ศจ.สนิท สายรอคำ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษฯและสัมพันธ์ชุมชน โดยมีการแข่งขันว่ายน้ำตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สระว่ายน้ำสิโลอัมฯ รังษี 60 ปี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561