กิจกรรมอาหารชาวค่าย วิชาลูกเสือ-เนตรนารี

การเรียนการสอน   วิชาลูกเสือ-เนตรนารี  จัดกิจกรรมอาหารชาวค่าย นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561