กิจกรรม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อ.ณัฎฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561