“คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน” ประจำปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดงาน “คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน” ประจำปีการศึกษา 2560   ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

13