ค่ายรักษ์รังษีฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายรักษ์รังษีฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561