ทัศนศึกษานอกพื้นที่ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม

แผนกปฐมวัย นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนรังษีวิทยา ทัศนศึกษานอกพื้นที่ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลีมภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561