นมัสการพระเจ้า เนื่องในเทศกาลคริสตมาสและ ครอบรอบ 70 ปี

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในเทศกาลคริสตมาสและ ครอบรอบ 70 ปี โรงเรียนรังษีวิทยา โดยมี ศจ.ดร.สมนึก  จาริเพ็ญ  มาเป็นผู้เทศนา ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนนักเรียน มาร่วมในพิธี ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561