นักเรียนร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI 2018

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้นำนักเรียนร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI 2018
ณ อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
1. ทีม Greatorbit’z (ชุดสีเหลือง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น PRE-TEENAGE (ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในการแข่งขันระดับภาค)
2. ทีม NICHOLAS (ชุดสีแดง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น TEENAGE