นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษานอกพื้นที่

แผนกประถมศึกษา นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษานอกพื้นที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561