นายปวีรปกรศ์ เนตรดวง สอบผ่านเข้าค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ์ค่าย 2

ขอแสดงความยินดีกับ…นายปวีรปกรศ์ เนตรดวง นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่สอบผ่านเข้าค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ์ค่าย 2 ณ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อที่ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์…