ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม  นายกสมาคมผู้ปกครองฯ   ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ณ หอประชุมสดุดี โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561