พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2561 

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561