พิธีส่งมอบพันธุ์ไม้สู่ชุมชน ปลูกป่าสร้างฝาย เทิดพระเกียรติ ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีส่งมอบพันธุ์ไม้สู่ชุมชน ปลูกป่าสร้างฝาย เทิดพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมี คุณจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง มาเป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561