มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าค่าย

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  มอบทุนการศึกษา ให้กับ นายปวีรปกรณ์  เนตรดวง  เนื่องในโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายโอลิมปิควิชาการ  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561