มอบทุนการศึกษานักเรียน ประกวดวาดภาพและระบายสี

นายสมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ธนิกตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เค.พี.เอส. เอ็มไพร์ กรุ๊ป จำกัด เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดวาดภาพและระบายสี หัวข้อ “แม่ของหนู” ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบไปด้วย
1.ด.ญ.จันทิรา อาภาไพรวัลย์ ป.3/1
2.ด.ญ.นิชานันท์ ไชย์วงศ์ ป.3/1
3.ด.ญ.ณัฐวรรฑริกา ศรีอินทร์ ป.3/2
4.ด.ญ.ลภัสรดา วงษ์น้อย ป.3/3
5.ด.ญ.โชติกา จันทร์ทิพย์ ป.3/3
6.ด.ญ.จรรยาพร อัตตมะ ป.3/3
7.ด.ช.อัฐทวี อิวคำ ป.3/3
8.ด.ญ.พัชชาภรณ์ แสงสิงห์ป.3/3
9.ด.ญ.ชนิกานต์ วงค์ปวน ป.3/3
10.ด.ญ.ชิดชนก ปัญญา ป.3/5
11.ด.ญ.ปัทมพร พวันนา ป.4/2

ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561