รีทรีตบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ” เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี”

โรงเรียนรังษีวิทยา จัด รีทรีตบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ” เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี” (ยอห์น 10:11) ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561