สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561  “จงดำเนินชีวิต อย่างคนมีปัญญา” เอเฟซัส 5:15  จัดโดย สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561