แข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยา​ศาสตร์​หัวข้อ “150ปี วันวิทยาศาสตร์​ไทย”

สาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นำโดยครูเสาวลักษณ์
ยศชัย ได้พานักเรียนไปร่วมการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยา​ศาสตร์​หัวข้อ “150ปี วันวิทยาศาสตร์​ไทย” ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. ด. ญ. วีราชา สุขสมบูรณ์​ป.5/2
2. ด. ญ. ฐิติรัตน์​ ส่วยหย่า ป.5/4
3. ด. ญ. สลิลทิพย์ กันทาทรัพย์ ป.6/2

– ด.ญ. วีราชา สุขสมบูรณ์​ ได้รับรางวัลดีเด่น เงินรางวัล 1,500 บาท (ประถมจะมีแค่รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ไม่มีอันดับ1-3)
– ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลได้รับเกียรติ​บัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561