86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561