86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561