86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นปฐมวัย

แผนกประถมวัย จัดกิจกรรม 86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นปฐมวัย  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561