กำหนดการจองและรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2562

โรงเรียนรังษีวิทยา กำหนดการจองและรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  ในทุกระดับชั้น ดังต่อไปนี้

1.กำหนดการจากหนังสือเรียน  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562

  • หัวหน้าแผนก (จะได้รับใบเสร็จในวันถัดไป)

  • จองและชำระที่ฝ่ายการเงิน โรงเรียนรังษีวิทยา

———————————————————————————————————————————-

2. กำหนดการรับหนังสือจอง

  • วันที่ 7 พฤษภาคม 2562       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2562       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

  • วันที่ 9 พฤษภาคม 2562       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2562      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

สถานที่รับหนังสือจอง  อาคารจานิต เมมโมเรียล  (อาคารพละศึกษา)

———————————————————————————————————————————-