กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562