กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า

นักศึกษาวิชาทหารและเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า โดยมี นายชัยธีรณัฏฐ์  สกุลธัญพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีข้าราชการพนักงานจ้าง เข้าร่วม ณ บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่15 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562