กิจกรรมบูรณาการยี่เป็งและกาดมั่ว-ธุรกิจน้อย ระดับปฐมวัย

แผนกปฐมวัย  จัดกิจกรรมบูรณาการยี่เป็งและกาดมั่ว-ธรุกิจน้อย  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีการให้ความรู้  การเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสอนเด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีการจัดกาดมั่ว ให้กับเด็กนักเรียน ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562