กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลก  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริพระพร  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

26