กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 41 “ราชประชาเกมส์”

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 41 “ราชประชาเกมส์”  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 (เจ้าภาพ) โรงเรียนรังษีวิทยา  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ซึ่งมีการแข่งกีฬาหลายประเภท รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี   ณ สนามกีฬา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562