นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน เป็นประธานในพิธี  และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

งษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562