นำนักเรียนไปทัศนศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

ครูนิรันดร์ คำยอง  พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต  จำนวน 9 คน  เข้าร่วมกิจกรรม Open House คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอมิค มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อ 7 ก.พ.2562