ประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

นายพัชรายุธ  พงศ์อมรพรหม  นายกสมาคมฯ  เป็นประธานในพิธี  จัดการประชุมสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปี 2562  โดยมีการชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคม ในปีที่ท่านมา ให้ผู้ปกครองได้ทราบ  การมอบทุนการศึกษา  และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562