พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีไหว้ครู  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562