มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แต่ละรายวิชา

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการและผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในแต่ละรายวิชา ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริพระคุณ  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562