ร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์​ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

สาระวิทยาศาสตร์  โดย ครูเสาวลักษณ์ ยศชัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์​ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์​ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. เด็กหญิงยิหวา ลีรพันธุ์
2. เด็กหญิง​พลอยภูพิงค์ จันทร์ตะมะ
3. เด็กหญิงนฏกร บุญเรือง
4. เด็กหญิงอรนิชา ท่วมฤทธิ์