ร่วมประกวดการอ่านข่าววิทยุโทรทัศน์และกิจกรรม 33 ปี เปิดบ้านนิเทศศาสตร์

กลุ่มสาระภาษาไทย โดยครูอุดมรัตน์  พจน์สุจริต  นำนักเรียนร่วมกิจกรรม เปิดบ้านนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยนักเรียนได้ร่วมประกวดการอ่านข่าววิทยุโทรทัศน์ และร่วมกิจกรรมต่างๆ
ผลการประกวดอ่านข่าววิทยุโทรทัศน์
รางวัลชมเชย (เงินรางวัล และเกียรติบัตร)
นางสาวแพรพลอย วงค์วาน ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย (เงินรางวัล และเกียรติบัตร)
นางสาวธมลวรรณ อัศววงศ์เมธี ม.6/2  ได้เข้าร่วมการประกวด (เกียรติบัตร)
นางสาวอัญชลิตา บารมีเกื้อกูลทรัพย์ ม.6/4  ได้เข้าร่วมการประกวด (เกียรติบัตร)

—————————————————————————–
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 33 ปี เปิดบ้านนิเทศศาสตร์
นางสาวปิยานันท์ กันทะอินทร์ ม.6/6
นางสาวกัญญารัตน์ บุญขจร ม.6/6