ยินดีกับนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

อ.สมาน  ไชยสถาน  และคณะผู้บริหาร แ มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ในรอบที่ 2-3  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562