อบรมอาสาจราจร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดอบรมอาสาจราจร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรังษีวิทยา ได้ความรู้ด้านการจราจร รวมถึงการพร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลการจราจรด้านหน้าและภายใน โรงเรียน  โดยมี เจ้าหน้าที่จาก สภ.ฝาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกภาคปฎิบัติ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562