อบรม “โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน”

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้จัดกิจกรรมโครงการความปลอดภัยบนท้องถนน โดย อบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อเตรียมการสอบใบอนุญาตใบขับขี่จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนรังสีวิทยา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562