เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนไทย ครั้งที่ 25

กลุ่มสาระภาษาไทย นำโดย อ.อภิลาภา แห่งพิษ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ อ.รุ่งฤดี    โพธิกาศ  และ อ.อรุโณทัย   บุญสม    นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนไทย ครั้งที่ 25 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมดานา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 – เอ 1 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน  ประกอบไปด้วย

  1. ด.ช.ตรัยรักษ์ กรัณย์สุกสี ม.3/1
  2. ด.ญ.ภัสรลักษณ์ อินทนาศักดิ์ ม.3/1
  3. ด.ญ.ปภาวดี โฆสิต ม.3/2

ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา  นักเรียนได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน  ประกอบไปด้วย

  1. ด.ช.ปารมี   ปันผสม  ป.6/5
  2. ด.ช.ภูมิรพี   เขื่อนแก้ว  ป.6/5
  3. ด.ช.นิพิธพนธ์   ยี่ลังกา  ป.6/5