โครงการค่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม โครงการค่ายวิชาการมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบโควตาภาคเหนือ และ ระบบ Admission โดยใช้การสอบ GAT/PAT การสอบ 9 วิชาสามัญ  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562