โครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมเดินขบวน เพื่อสนับสนุน “โครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงฝาง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562